Virtuální prohlídka

Autocamp TRANSIT
Kutná Hora

Obchodní a storno podmínky


  1. Ceny a služby Orientační ceny ubytování a případných dalších služeb jsou uvedeny v prezentačních materiálech ubytovatele (internetové stránky, prospekty, apod.). Pro zákazníka je však závazná ta cena, která je uvedena v ubytovacím poukazu (dále jen voucher).Pro rozsah smluvně sjednaných služeb a cen je závazný jejich rozpis ve voucheru. Ubytovatel je oprávněn v případech, které nemůže ovlivnit (např. zásah vyšší moci), změnit dohodnuté podmínky pobytu.
  2. Zrušení pobytu zákazníkem Zákazník je oprávněn zrušit objednávku kdykoliv před příjezdem. Zrušení pobytu vyžaduje písemnou elektronickou podobu (email s doručenkou) na adresu autocamptransit@gmail.com. Rozhodující pro určení doby zrušení pobytu je datum a čas odeslání emailu. U větších skupin mohou být sjednány individuální storno poplatky. Ubytovatel nebude účtovat zákazníkovi výše uvedené storno poplatky, pokud nemohl čerpat sjednané služby z těchto důvodů: úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, povolávací rozkaz, živelná pohroma. Výše uvedené skutečnosti je zákazník povinen nahlásit co nejdřív a  doložit písemným dokladem ubytovateli nejpozději však  do 3 dnů od jejich vzniku.
  3. Platnost: Tyto obchodní a storno podmínky jsou nedílnou součástí objednávky ubytování a ubytovacího poukazu (voucheru).

  • Při zrušení pobytu za méně než 20 dní před příjezdem činí stornopoplatek 10%
  • Při zrušení pobytu za méně než 10 dní před příjezdem činí stornopoplatek 30%
  • Při zrušení pobytu za méně než 5 dní před příjezdem činí stornopoplatek 60%
  • Při zrušení pobytu za méně než 1 den před příjezdem činí stornopoplatek 100%
Daniel Egidy
IČO 641 52 936
 
K Malínskému Mostu 35
Kutná Hora, CZ - 284 01
tel.: 322 320 634, mobil: 792 773 357
e-mail: autocamptransit@gmail.com
č. účtu: 2901732187 / 2010
GPS: 49°57'52.084"N, 15°18'9.841"E
Najdete nás na Facebooku
Katalog ubytování, Kutná Hora - hotely, penziony, motely, pensiony.
Autocamp Transit v Kutné Hoře hodnocení